Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tejnek és a vajnak útja??

2011.11.28
fenyveled 
 
A TE(L)Jút egyenesen a teremtő színe elé vezet. Aki jobblétre SZENDErül (SZENTerül-SZENTül), a TE(L)Júton, a teljesség útján halad. Vajon akkor merre visz a Vajút?Ehhez a felfedező úthoz szükségünk lesz a nyelvünk ismeretére.A szavaink jelentés tartalmát, a vázát a mássalhangzók (férfi minőség) hordozzák, míg a magánhangzók (női minőség) meglelkesítik azokat.(Így lehet egyes népek küldetésére –férfias-nőies - is következtetni. Nálunk általában egyensúly van a magán és mássalhangzók aránya nincs mássalhangzó torlódás, mint a szláv és germán nyelvekben. Tehát a mi nyelvünk egyensúlyban van... Magában a mássálhangzó nem tud megszólalni, benne is van a nevében, hogy csak a másikával tud megnyilvánulni. A női minőség segíti a férfit megnyilvánulni, a MAG-AN hangzó tudja rezgésbe emelni.)Ezért van az, hogy
- akkar as artad, amat mandak, ha agy mandam,
- mig ikkor is irted, imit mindik, hi így mindim,
- sőt! Ökkör ös örtöd ömöt mönödök, hö ögy möndöm.
Igaz? Értetted ugye?
Mássalhangzóink 6 bokorba sorolhatóak, annak alapján, hogy hol képezzük őket:
K, H, G, GY
D, T, TY
R, J, L, LY
M, N, NY
B, P, V, F
C, CS,S, SZ, Z, ZS
Az egy bokorba tartozó mássalhangzókat felcserélhetjük a szó értelmének változása nélkül. Sajnos….(vagy nem sajnos nézőpont kérdése…), ezt a lehetőséget mi már nem ismerjük, de azért még tetten érhető itt-ott: lyuk-luk. De a még tisztán beszélni nem tudó gyermek is így váltja a hangokat, S helyett vagy Sz-t vagy C t használ, R helyett L-t, vagy J-t.Most már indulhatunk az útra, tejet, vajat felfedezni!
Te(L)JúT
VaJúT
A VAJ a TEJ színéből készül. Az úT T-jét felcserélhetem D-re, s egy varázslatos szót kapok: VAJÚD. A vajúdás az az út, ami VILÁGra hozza a gyermeket.Jézus akkor született, amikor a fény születik meg az északi féltekén, abban az időszakban, amikor már nem volt elég a VILÁG VILÁGa. Amikor már sötétedett. Amikor már a fényt külön be kellett hozni ahhoz, hogy VILÁGos legyen. A MAGyar néphagyományban minden gyermekkel Jézus Krisztus születik a VILÁGba. Jézus maga is elmondja, hogy azért jött, hogy utat mutasson, és arra kért minket, hogy kövessük őt. Ezért minden gyermekkel Jézus Krisztus születik le! A fény, ami világít! Napocska-csillagocska! Mert feladatunk behozni a fényt, hisz nekünk kell világítanunk a mi korunkban, hogy a világ, VILÁG maradhasson. És ez a feladat megérdemli, hogy a tej szinből készült VAJ-ÚD(T)-áson át érkezzünk meg. (Az állat nem vajúdik. Az állat EL engedi magzatát, meg EL-lik)Tehát van két utunk az egyiken akkor járunk, amikor jövünk VILÁGba, a másikon akkor, amikor elhagyjuk azt. A MAGyar nyelv tudja azt, hogy ha valamihez közeledünk, akkor magas, ha távolodunk akkor mély a frekvencia (Doppler effektus). Ezért használ közeledéskor magas (itt, ide, erre), távolodáskor mély hangrendű magánhangzót (ott, oda, arra). Itt most mégis azt látjuk, hogy amikor távozunk evilágból, akkor a magas hangrendű E (tej) szerepel, míg amikor jövünk, a mély hangrendű A (vaj). Miért van ez így? Azért, mert bár a földi síkhoz közeledünk születéskor, de a Teremtőtől távolodunk.Két út….az egyik erre folyik….a másik meg arra, mint a vízöntő korsójából az élet és halál vize…amiben ha megfürödünk, bizony tejbe-vajba feredezünk.