Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kis MAGyar nyelvtan/ Birtok-birtokolni

2012.01.08

birtok.jpgBirtokolni
A szótő: BÍR
valamivel bírni, nem csak tárgyi birtokra vonatkoztatható, hanem képességre is. Mondjuk, hogy valaki bír egy képességet.
De a bír szó, azt is jelenti, hogy elbír valamit. Hogy meg vannak a képességei ahhoz, hogy azt a valamit birtokolni tudja. No de ha valami birtoklásához képességre van szükség, akkor akkor az azt is jelenti, hogy nem mindegy, hogy ki birtokolja. És látjuk is ennek igazságát magunk körül. Ha a tudás gonosz embernél van, akkor az nagyon veszélyes lehet. Sőt, az is. Tehát a tudás bírásához erkölcsre is szükség van. Mert ha nem, akkor nem bírod a tudást, akkor azt nem tudod megfelelően működtetni. Fog az működni, csak nem úgy, ahogy az üdvös lenne, és olyan világot eredményez, mint amiben mi most élünk.
Tehát a birtoklás azt jelenti MAGyarul hogy képes vagyok az adott dolog működtetésére. Bírom azt. Hát ha igazam van, akkor az Isten bizony birtokol.
És eszembe jutott az is, hogy a nyelvünkben a részes és birtokos rag ugyanabból a szóból jön. (a ragozás annyiban különbözik a toldalékolástól, hogy a ragok egy önálló szó hozzá ragasztásai a szótőhöz. Ezt más nyelveknél nem figyelhetjük meg.)
nak nek (a NEKI szóból jön)
ha csak ennyit mondok, nem tudod, hogy birtokos, vagy részes esetről van e szó
Oda adom a labdát MarikáNAK, vagy ez MarikáNAK a labdája. Hát itt már világos, hogy melyik.
Ez azért van így, mert a birtokom, a részemmé válik. És úgy is bánok vele, mint saját részemmel.
Csodálatos a nyelvünk. Tényleg csodálom. És sajnálom, hogy ezt nem így tanítjuk a gyermekeinknek.
Mert az a gyermek, aki megtanulja, hogy amit birtokol, az az ő részévé válik, az nem fog semmivel mostohán bánni, ami az övé felnőttként sem. Még a beosztottjaival sem. Pedig őket csak képletesen birtokolja. És ez a válasz Johanna kérdésére. Mária Terézia óta tanítják , kiherélve a nyelvünket az iskolákban. És gondoljunk bele, hogy egy magyar nemes (NEMES! mit is jelent ez a szó?? egy nemesnek valóban nemesnek kellett lennie régen) MAGyarul tanította a gyermekét. (A magyar paraszt, meg ösztönből élte a nyelvet, ezért tudjuk még ma is, az iskola ellenére is ha józan paraszti eszünket elővesszük érteni a szavainkat. ) Így tehát egy nemes, akinek birtoka lehetett, pontosan tudta, hogy mi a dolga. A lehető legjobban működtetni a birtokát. Nem a legjobban kizsigerelni!!!! MŰKÖDTETNI. Nagykülönbség. Működni akkor tud valami, ha minden működéséhez való feltétel teljesül. Vass Albert regényeiből az így működő GAZDAságok mosolyognak ránk. Ahol az uraság ÚR! Aki uralja a birtokát. De ha tudjuk, hogy a mássalhangzó hordozza a tartalmat, a mágánhangzó lelkesít, akkor tudjuk, hogy az úr, az egyben őr is. És őrizni, úgy kell, mint a gátőr a gátat. A legjobb állapotban megtartva.
És a MAGyar társadalom ilyen urakból állt. Hisz MAGyarul gondolkodott. Mária Teréziáig. És most ott tartunk, hog y magyarázni kell ezeket az alapvető dolgokat, sőt! el se akarjuk hinni, hogy egy földesúr nem csak zsarnok lehetett. Nem mondom, biztosan volt olyan is. Hisz emberek vagyunk. Ők is azok. De amíg ezek a szavak azt jelentik mindenkinek, amit eredetileg jelentenek, addig nyilvánvaló, ha valaki nem jól működik. És ezért is fontos lenne, hogy gyermekeink ismét a valódi MAGyar nyelvtant tanulhassák. Hogy felismerjék a helytelen működést.
Itt sokszor hangzik el, hogy tudatosságra kell törekedni. Igen. De ehhez TUDni kell. És mi a saját szavaink valódi értelmét sem tudjuk. Hogy akarunk tudatosak lenni???

 

Végvári József És mégsem mozog c. könyvét idézi Papp Gábor:

„A magyar nyelv nem ismeri a tulajdonlást kifejező igét. Ebből már rengeteg probléma adódott. Az indoeurópai nyelveknek, de hozzá teszem a szemitának is csak más formában az alapvető, a leggyakrabban használt igéje a „haben” igen németül  „to hev” angolul, mert azzal képezi a különböző ige időket is vagy a módokat is. Tehát egész egyszerűen a magyar nem óhajt birtokolni. Semmiféle nyelvi eszköze nincs a birtoklásra. Ha mégis hangsúlyozza, akkor a –nak, -nek végződést teszi hozzá. Igen ám, de a nak-nek a magyar nyelvben nem birtokos, hanem részes. Azt jelenti, hogy semmi sem az enyém. Kapom. Nem tudom érthető e…Ez a MAGyar észjárás.  „