Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Népek Krisztusa Magyarország (részlet Szántai Lajos előadásából)

2016.03.06

nepekkrisztusa-.jpg

„…mikor koronázzák Szent Istvánt? Karácsonykor. És ott

tényleg születik valami, nem alapítás történik, nem államot

alapított, nem alapított semmit.   Megszületik az az eszme, -

most a legnemesebb értelemben – vagy küldetés, ami

tközépkori krónikákban így jelenik meg,  s ezt gondolom nem

lehet félre érteni.  Az a baj, hogy még egy Badinyi Jós

Ferenc, akiért  élt halt az én nemzedékem, magamat is

beleszámítva, egyszerűen ezeket az adatokat nem vették

figyelembe, hogy ha már annyit ostorozza Szent Istvánt,

akkor legalább nézz meg, hogy királyoknak írt krónikáinkban

– mert azért nem szoktak hazudni abban a korban –

beszélnek e Szent Istváni térítésről, fordulatról?  Kiderül,

hogy nagyítóval sem lehet találni Szent István születésétől

Szent István haláláig ilyen tevékenységet, mert már eleve

keresztény a magyarság. Szó nincs kereszténység

felvételéről. Szó nincs római, vagy latin hit felvételéről.

Egyetlenegy dologról beszélnek: FELVETTE JÉZUS

KRISZTUS IGAZ HITÉT.  Mit jelent ez magyarul? Jézus

Krisztus igaz hite. Ez milyen hit? Kinek a hite? András

apostol hite, szkíta térítő apostol. Fülöp apostol hite, szkíta

térítő apostol. Szeretett tanítvány, jános apostol hite? Nem.

 Ez Jézus KRISZTUS hite. Kinek a hite? Tehát magának

Jézusnak. Tehát ahogy Jézus hitt isteni atyjában, ahogy hitt

saját küldetésében, saját emberIstenségében, ezt a hitet

vette fel! És ezt a nemzet – hát nem ő vette fel! Ezt a Nap

népe vette fel .  (utalás arra, hogy a magyar nyelvben a NaP

és NéP szavak egymásból fakadnak…arról is beszélt, hogy a

FoLK szó a FaLKával van kapcsolatban).  A MAGYARság

vette fel….hát azért ne álltassuk magunkat! Ha valaki úgy

modellezi a magyar történelmet, hogy jön Szent István, hoz

egy Gizit, a Gizi meg hoz magával tíz janicsárt, és ettől a

magyarok összeesnek..Nem ismeri a magyar történelmet!  Hát

ne felejtsük el, az egész Kárpát-medencét kitölti a magyarság.

Rendezett, szervezett módon. És ne felejtsük el, ott van az

ősi alkotmány: ha a király megsérti a nemzet jogait, nem II.

András találta ki, II. András iratta le a magyarság

érdekében. Akkor mi a nemzetnek, nem joga! Kötelessége.

Pofon vágni a királyt egy szelíd figyelmeztetéssel.

Kötelessége a nemezt megmaradásának érdekében a rossz

királyra rácsapni. Utána jön Orseoló Péter, és mi történik?

Akkorát csapnak rajta, hogy nyekken.  Szent István 38 évén

nem csap a magyarság. És egyet észre kell venni. Mikor

kezdőik a Szent Istváni kép meghamisítása? Amikor az első

Habsburg trónra ült az ülepével…Hát ha még II. Rákóczi

Ferenc is úgy bontja ki a zászlaját, hogy Szent István

érdemeinek köszönhető nemzeti lelkületünkért.

szabadságunkért harcolunk…

 

…és engedelmet kérek, de ha az szerepel minden latin

szövegben, hogy felvette Jézus Krisztus igaz hitét, akkor

nehogymár római hittérítőket hozassunk be!  A

kereszténységen belül, felveszi azt az utat, amit egyetlen egy

keresztény ország sem vállal. „Vegye fel a saját keresztjét,

és kövessen engem” , na de ez nem csak személyre vonatkozik,

hát ott szétesik a világ az individumok szintjén. A nemzetnek a legkisebb alkotó része nem a személy, hanem a család. Tehát

ha keresztet fel kell venni, az még csak nem is a család

szintjén történik meg, hanem a nemzet szintjén. És ez

történik, és Karácsony napján koronázzák meg. ”

 

…és bizony, úgy ahogy Jézus nem fogadja el a messiási – tehát

ez azt jelenti, hogy egy népnek a vallási, és politikai

felszabadító, és világhatalmi pozicióba juttató szerepkör

 (Virág vasárnapról beszél)– hát itt viszont (Mátyás

koronázásáról van szó)  viszont a Teremtő nem fogadja el a

megajánlott koronázási napunkat. Miért? Mert az időjárással

jelez. És elindulnak az ország különböző részéről a főurak, a

nemesek, de közbe szól az időjárás, ezt Bonfini is leírja, hogy

hirtelen hogy hirtelen annyira zord (lesz az időjárás), szinte

vissza jön a tél, hogy elzáródnak az utak. Tulajdonképpen így érkezünk meg, most Bonfinit idézem, még akkor is, ha más

források mást mondanak: éppen ezért Nagypéntekre

halasztották a szertartást. Namost. Miért nem halasztották

Húsvét vasárnapra? Most képzeljük ezl, azt a csütörtöki

napot, amit így nevezünk, hogy az utolsó vacsora ünnepe. Mert

ha pénteken reggel Koronáztak, ez azt jelenti, hogy csütörtök

estére összegyűlt mindenki. Ott vannak a magyarok, és mi az

ünnep? Mi Virág vasárnap, világi bevonulás ünnepet akartunk.

S egyszercsak ott vagyunk az utolsó vacsorán. Együtt

mindenki, még az áruló is ott van. De együtt vagyunk. A

többség itt minőséget jelent. Aminőség többésgen. Együtt van

még mindenki. S rádöbbenni arra, hogy a nemzet most juott el

arra a szintre,. hogy egységében, fényében magasságában,

amely magásságból innentől kezdve a másokért hozott áldozat

érdekében alá fog szállni. És tudják, hogy utoljára gyűltünk

így össze. Amikor még önmagunk – mindig önmagunk urai

vagyunk- de mondjuk nemeztek közötti kapcsolat

vonatkozásában…s itt még lehetne egy gesztust tenni, hogy

pénteken ne koronázzunk, szombaton ne, akkor vasárnap. Hát

az is vasárnap! Na de az feltámadási ünnep! Tehát előtte meg

kell halni. S hogy dönt a nemzet ebben az időben, Vitéz

Jánossal, Mátyással, Újlaki Miklóssal, és a többiekkel az

élen? Hogy iganis a magyarság, hamár elkezdődött ez az első

király koronázásával Karácsonykor, akkor igenis végig tudja

járni ezt az utat. tehát kik helyett is döntötek? Mi

helyettünk is döntöttek. S erre nem az a válasz, hogy nem

kellett volna,  hanem rá kellene döbbeni, hogy mekkora volt az

ő bizalmuk az utódokban. Hogy képesek lesznek erre az

ember feletti – ez ember feletti! – feladatra. És bizony

nagypénteki a koronázás. "
 


https://www.youtube.com/watch?v=bN4N-9F-SGg